blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

   
   


Onze geloofsgemeenschap van Gorredijk draagt de naam Sint Paulus en omvat een aantal plaatsen in de gemeenten Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf. Het zijn de dorpen Gorredijk, Langezwaag, Jonkerslan, Terwispel, Lippenhuizen, Wijnjewoude, Hemrik, Tijnje, Nijbeets bezuiden het Alddjip,Gersloot, Luxwoude, Nieuwehorne, Oudehorne, Bontebok,Jubbega, Hoornsterzwaag, Oldeberkoop en een deel van Nijeberkoop. 

Kerk 'Christus Licht der wereld'
Compagnonsstrjitte 102A
8401 RV Gorredijk

Secretariaat
Mailadres secretariaat: parochie.gorredijk@gmail.com
Thea van den Tweel is aanwezig op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur.
Bankrekeningnummer: NL67RABO0117071544

 
 
Vieringen
Elke zondag is er om 9.30 uur een viering in onze kerk. In verband met de corona-maatregelen is het noodzakelijk om u tijdig voor een viering aan te melden. Informatie daarover en over alle andere aanpassingen in verband met de coronacrisis vindt u bij de nieuwsberichten onder 'Lokaal nieuws'. Met het oog op COVID-19 is het koffie drinken na de viering buiten voor de kerk en kan dus voorlopig alleen doorgaan als de weersomstandigheden dat toelaten. De donderdagochtendvieringen gaan in verband met de coronacrisis voorlopig niet door.
 
Sacramenten
Meer informatie over het Doopsel, huwelijk of ziekenzalving vindt u hier
 
Locatieraad
foto Riky 2
                          
Cees Bosma       Jos Droogh klein                      

 Voorzitter
 Riky Jeeninga
 tel. 0513-571763                                  

  Budgethouder en  beheer gebouwen 
  Cees Bosma  
  tel. 0513-461901

 Lid
 
Jos Droogh 

 tel. 06-23766882

 

 

 

 

 

Hans van Rossum  Klaske de Vries a       

  Lid 
 
Hans van Rossum
  tel. 06-15045803

 

 

 

 Auditor Secretaris        
 Klaske de Vries
 tel. 0516-481305