blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Wij zijn de katholieke geloofsgemeenschap Zorgvlied van de H. Clara van Assisi parochie.
Onze kerk en geloofsgemeenschap draagt de naam 'Heilige Andreas'.
U kunt ons vinden aan de Dorpsstraat 31, 8437 PA Zorgvlied

Bankrekening nummer: NL44 RABO 0310 2515 32 

Viering
Bijna elke zondag is er om 9.00 uur een viering. (zie vieringenrooster)
Na de viering bent u van harte welkom om een kopje koffie te drinken in De Ark.
 
Sacramenten
Meer informatie over het Doopsel, huwelijk of ziekenzalving vindt u hier

Locatieraad
De locatieraad is een groep parochianen die én de praktische gang van zaken op de locatie coördineert én vanuit een pastorale insteek, oog en oor is van de plaatselijke geloofsgemeenschap en aandacht heeft voor het welzijn van de parochianen: individueel en in groepen.

IMG 0226 4 pasfoto Mariëtte 2

foto Wim 

Voorzitter
Secretaris
Budgethouder
Bert van Noordenburg
Mariëtte van Stee  Wim van der Geest
06-22434665
0561-421353 0561-421290
clara.zorgvlied@outlook.com
Mary Spoelstra 3 2    
Lid Lid  
Mary van Valkenhoef Juub Bosma  
0561-431138 0561-421447