blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Iets over de geschiedenis…

geschiedenis 1 Begin september 1884 heeft de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. P. M. Snickers, de parochie Wateren (later werd het meer en meer gebruik te spreken van de parochie Zorgvlied) opgericht ‘onder de bescherming van de H. Andreas’. Al eerder was er sprake van katholiek gemeenschapsleven in Zorgvlied.

Toen de gebroeders Verwer in 1879 het landgoed Zorgvlied aankochten, is meteen overgegaan tot de inrichting van een huiskapel in het landhuis dat erbij hoorde. Op 30 mei 1880 heeft paus Leo XIII de katholieken die in dienst waren van de familie Verwer toestemming gegeven in deze kapel hun zondagsplicht te vervullen.    Feitelijk kon dit pas gaan functioneren vanaf 31 juli 1880.  Toen kwam de heer  J. W. van de Burgt als huispriester wonen in huize ‘Zorgvliet’. Op 18 september 1884 kwam een einde aan het gebruik van de kapel.

 

geschiedenis 2
geschiedenis 3 Die dag werd de eerste parochiekerk plechtig ingezegend. Dit kerkgebouw is gerealiseerd door de verbouwing van een van de panden van het voormalige Landbouwinstituut van de Maatschappij van Weldadigheid. De eerste pastoor van de nieuwe parochie was P. J. C. van Haagen. Voortaan konden de katholieken in en om Zorgvlied en Wateren ter kerke gaan in hun eigen parochiekerk.

Bijna veertig jaar hebben de parochianen in dit kapelachtige gebouw gekerkt. In 1923 is het afgebroken om plaats te maken voor de huidige kerk die op 15 juli 1924 in gebruik is genomen. In het pand rechts naast het kerkje woonde aanvankelijk de pastoor. Waarschijnlijk heeft deze situatie geduurd tot 1919. In dat jaar heeft de familie Verwer het zogenaamde ‘Witte Huis’, dat links naast de kerk stond, in eigendom gegeven aan de parochie. De pastoor verhuisde toen naar deze veel ruimere en gerieflijkere woning.

geschiedenis 4

Ramen en hoogaltaar…

geschiedenis 5 Vóór in de kerk zijn boven het hoogaltaar drie gebrandschilderde ramen aangebracht. Deze ramen benadrukken door hun plaatsing de contouren van het hoogaltaar. Op het middelste raam staat het Heilig Hart van Jezus afgebeeld. Links zien we Maria met het kindje Jezus op haar arm en het rechterraam geeft de patroonheilige Andreas te zien. Opvallend zijn de medaillons in het linker- en rechterraam. Links zien we een portret van de heer L. G. Verwer en rechts een portret van zijn echtgenote mevrouw J. C. L. Verwer-Van Wensen. Het is een eerbetoon aan de familie Verwer die zowel voor het dorpje Zorgvlied als voor de katholieke geloofsgemeenschap van grote betekenis is geweest. Het echtpaar Verwer-Van Wensen was overigens al gestorven, toen de huidige kerk werd gebouwd. Het graf van mijnheer L. G. Verwer is nog steeds te bezoeken op het parochieel kerkhof te Zorgvlied.

De medaillons richten alle aandacht op Lodewijk, maar zijn broer, Julius, kwam eerder dan hij in Zorgvlied wonen. Vooral Julius is de drijvende kracht geweest achter de oprichting van de parochie. In tegenstelling tot de gebrandschilderde ramen is het hoogaltaar niet vervaardigd voor het kerkgebouw. Het is een ‘tweedehandsje’, afkomstig uit een kerk in Bussum en een geschenk van de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, Mgr. H. van de Wetering, aan de parochie bij gelegenheid van de bouw van de nieuwe kerk.  

 geschiedenis 6  geschiedenis 7