blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Afbeelding1

Gorredijk, Oosterwolde, Drachten, Zorgvlied

“Caritas” betekent liefde; het is de liefde van God voor de mensen en de liefde van de mensen tot God en tot elkaar. De christelijke naastenliefde die invulling krijgt door vanuit Christelijke overtuiging gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van mensen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

De vier locaties van Heilige Clara van Assisi Parochie beschikken gezamenlijk over een Parochiële Caritas Instelling. De P.C.I. heeft contactpersonen binnen elk van de vier locaties. De P.C.I. stimuleert diaconale activiteiten door en vanuit de parochiegemeenschap en ondersteunt mensen in een individuele noodsituatie. Daarnaast ondersteunt zij lokale of regionale organisaties en projecten welke mensen in nood helpen.

Vanuit deze liefde biedt de Parochiële Caritas Instelling (PCI) kortdurende, tijdelijke hulp aan mensen in nood binnen het hele gebied van de parochie. Wanneer gemeentelijke of andere instanties geen hulp kunnen bieden, om welke reden dan ook, kan een beroep worden gedaan op de P.C.I. Wij bekijken dan samen welke hulp er in dat geval mogelijk is.

Hulp nodig?
De financiële of materiële hulp kan nodig zijn in woonsituaties, bij opgroeiende kinderen, voor huisraad, in situaties rondom gezondheid, scholing, enzovoort. (Vertrouwelijke) aanvragen voor noodhulp kunt u via de pastores of direct aan het bestuur richten:
P.C.I. H. Clara van Assisi, telefoon 06-54351425 of via e-mail secretaris@pciclaravanassisi.nl

Het bestuur van de P.C.I. wordt gevormd door Mariska de Vette (secretaris), Harmen Altena (penningmeester), Sapie Kamsma (lid) en Dick de Boer (voorzitter).

Helpt u de P.C.I. helpen?

Dat kan:

  • door ons attent te maken op medemensen in nood
  • door zelf hulp te vragen
  • door financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op Triodos-bankrekeningnummer NL 82 TRIO 078896 55 22 t.n.v. P.C.I. Heilige Clara van Assisi te Drachten.