blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Het parochiebestuur is ingericht volgens de regels die daarvoor gelden in de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
Uit hoofde van zijn ambt is de pastoor formeel voorzitter van het parochiebestuur. Hij heeft de juridische vertegenwoordiging van de parochie gedelegeerd aan de vice-voorzitter.
 
Samen met de pastoor geeft het parochiebestuur vorm en inhoud aan het bestuur van de organisatie, het pastorale beleid en vertegenwoordigt de parochie naar buiten. Het pastoresteam en parochiebestuur wordt ondersteund door vier locatieraden van de vier locaties. De voorzitters van de locatieraden nemen deel aan de parochiebestuur vergaderingen.
 
Centraal secretariaat en correspondentieadres
RK Parochie Heilige Clara van Assisi
Postbus 183, 9200 AD Drachten
 
Het parochiebestuur bestaat uit de volgende leden:
 
 K. Tolboom  Felix Ernens PHOTO 2024 03 09 17 56 29 
Voorzitter Vicevoorzitter Penningmeester
Koos Tolboom Felix Ernens Bert van der Brink
0513-461621  0512-521296   
     
eline Maarten Dekker  
Secretaris Lid  
Eline van der Aart Maarten Dekker  
06-83799583 06-10891736