blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

 

Het parochiebestuur is ingericht volgens de regels die daarvoor gelden in de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Uit hoofde van zijn ambt is de pastoor formeel voorzitter van het parochiebestuur. Hij heeft de juridische vertegenwoordiging van de parochie gedelegeerd aan de vice-voorzitter. Samen met de pastoor geeft het parochiebestuur vorm en inhoud aan het bestuur van de organisatie, het pastorale beleid en vertegenwoordigt de parochie naar buiten. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
 
Voorzitter
Pastoor K. Tolboom
0513-461621
 
 ignas de grefte  Georg Dummer1  Scan0005 2   Pasfoto Willyande juni 2017 2

Vicevoorzitter

Secretaris Penningmeester Lid communicatie
Ignas de Grefte Georg Dümmer Frank van Campen Willyande Smeenk
0516-515240 0512-547953 0513-571764 0516-515058
       
       
 
Centraal secretariaat en correspondentieadres
RK Parochie Heilige Clara van Assisi
Postbus 183, 9200 AD  Drachten
 
Het pastoresteam en parochiebestuur wordt ondersteund door vier locatieraden van de vier geloofsgemeenschappen. De voorzitters van de locatieraden nemen deel aan de parochiebestuur vergaderingen