blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Korte geschiedenis van de locatie Oosterwolde

 

De voormalige parochie Oosterwolde is nog vrij jong. Pas na de tweede werereldoorlog vestigde zich een priester in Oosterwolde. Voordien was er sprake van zielzorg op bescheiden schaal voor mensen in de kampen Fochteloo en Appelscha en voor de katholieke patiënten in het sanatorium te Appelscha. In de oorlogsjaren waren er tevens katholieke evacués in onze streken. In 1946 werd besloten, ondanks het kleine aantal katholieken, een priester aan te stellen in Oosterwolde en omstreken. In 1950 waren er 50 katholieken.

 

Hotel de Zon

Hotel "De Zon" waar de eerste vieringen in Oosterwolde werden gehouden

 

Gezocht werd naar een geschikte lokatie om te kerken. Uiteindelijk werd een huis met een schuur gekocht aan de Quadoelenweg. Dit gebeurde via een stroman, want de vestiging van katholieken in Oosterwolde was omstreden. Aanvankelijk werd de mis gevierd in de voorkamer van de pastorie. In december 1957 werd de naastgelegen schuur in gebruik genomen als kerk.

 

ADventskerk 1957

De "Adventskerk" in 1957

 

Het aantal katholieken groeide. Er kwamen veel mensen uit het midden van het land, vooral uit de omgeving van Amersfoort, om in onze streken een nieuw bestaan op te bouwen. De meeste van hen waren werkzaam in de landbouw.

Vanaf 1969 werd de pastor van Oosterwolde tevens pastor van Zorgvlied. Sindsdien is de samenwerking van Oosterwolde met Zorgvlied gegroeid. In 1972 was Oosterwolde genoodzaakt haar kerk met een nieuwe vleugel uit te breiden. In 1977 werd de katholieke gemeenschap Oosterwolde officieel door de Bisschop verheven tot parochie. De parochie groeide in 50 jaar uit tot een parochie van zo'n 900 leden. In de 80e jaren ontstond een samenwerkingsverband van Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied (het GOZ) met een pastoraal team, bestaande uit een priester en een pastoraal werkster.

Op 1 januari 2006 sloot de parochie van Drachten zich aan bij het GOZ-verband, dat vanaf toen het GODZ-verband ging heten.

Op 1 januari 2016 is de parochie Oosterwolde opgegaan in de nieuwe fusieparochie H.Clara van Assisi. Dit is een fusie tussen de parochies Gorredijk, Oosterwolde, Drachten en Zorgvlied. De voormalige parochies van deze fusie,  zijn nu gewijzigd in locatie gemeenschappen.