blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

 

Kerkgebouw:

Quadoelenweg 4, 8431 LM OOSTERWOLDE

Secretariaat: 

parochiesecr.foto

 

 

 

 

  

 

Quadoelenweg 3, 8431 LM Oosterwolde
Geopend op woensdagochtend van 09.00 uur tot 11.00 uur
Tel.nr. 0516-512582 (alleen bereikbaar op de woensdagochtend van 09.00 uur - 11.00 uur)
Emailadres: rk.kerk@home.nl

Pastoraal team:

Pastoor K. Tolboom
0513-461621, j.j.g.tolboom@home.nl

Pastor Neeltsje Bouma
0511-705336, pastorbouma@hethogenoorden.nl
pastor Neeltsje Bouma heeft op maandag en vrijdag haar vrije dagen

Noodtelefoon pastoraal team 0512-512340

Als u dringend een pastor nodig hebt, kunt u via de noodtelefoon altijd de 'pastor van dienst' bereiken.
Onder dringende gevallen wordt verstaan: ziekenzalving of -zegen, overlijden, nooddoop en crisissituaties.
In geval van overlijden doet de dienstdoende pastor de uitvaart.
Voor de overige situatie zal de 'pastor van dienst' ervoor zorgen dat u verder geholpen wordt.