blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

 Weeknieuws

Hieronder vindt u het lokale nieuws van de Sint Paulus Geloofsgemeenschap.
Bij Claranieuws vindt u nieuws van onze hele parochie.

Spreuk
Op deze plek vindt u iedere week een nieuwe 'spreuk'. Dat kan een opmerking zijn die gehoord of gelezen is in de media, of een spreuk uit een andere bron. De spreuk voor deze week is:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                              Niet in de afzondering zullen we onszelf ontdekken,
                                                maar onderweg, in de stad, in de menigte,
                                                als ding onder de dingen, als mens onder de mensen.
                                                (Jean-Paul Sartre)  

                                                                            

Mededelingen zondag 15 september 2019

* Op woensdag 18 september wordt er een loopmeditatie met overdenking gehouden in de boomgaard bij
   Kees Stolwijk aan de Bourren 17 in Lippenhuizen. Als begin van het kerkelijk seizoen willen we bezig gaan
   met het onderwerp 'Wat beweegt jou?' De avond begint om 19.30 uur en aansluitend is er koffie en thee.
   Dit alles wordt georganiseerd door ds Sietske Blok en Annemiek Schimmel.

* Op woensdag 18 september is er om 19.30 uur een vergadering van de VOM-groep.

* Op 22 september is de startviering voor het nieuwe seizoen. De 40+ groep zal hieraan medewerking verlenen.

* Vanaf zondag 22 september kunt u, na de viering, eigengemaakte producten of DE koffiepunten inleveren.
   Dit kan ook na de donderdag ochtend viering
   De producten worden op zondag 13 oktober verkocht ten bate van de voedselbank
   en voor de DE koffiepunten worden pakken koffie voor de voedselbank gekocht.

* Op zondag 29 september is er, in het kader van het Flaijelfeest, een oecumenische viering in de feesttent in
   Oudehorne, met meddewerking van de Lord's Moor Singers. Voorgangers zijn Marleen te Boekhorst en
   Marian Föllings en het thema is 'Kaf en koren'.

           

Lief en leed
In een geloofsgemeenschap met veel leden gebeurt er veel op het gebied van lief en leed. In onze kerk gaan er op zondagmorgen regelmatig kaarten rond voor mensen die een bijzondere reden hebben voor vreugde of voor verdriet. Dat is mooi, omdat het de betrokkenheid bij elkaar groot houdt. Als er zondags, na de viering een kaart is verstuurd, wordt dat hier gemeld.
Tips voor mensen die iets meemaken waarbij een kaartje vanuit de geloofsgemeenschap op zijn plaats is, kunnen worden doorgegeven aan Thea van den Tweel, tel. 0516-461737. 

  

Lokale nieuws Gorredijk