blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

   
   


Onze geloofsgemeenschap van Gorredijk draagt de naam Sint Paulus en omvat een aantal plaatsen in de gemeenten Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf. Het zijn de dorpen Gorredijk, Langezwaag, Jonkerslan, Terwispel, Lippenhuizen, Wijnjewoude, Hemrik, Tijnje, Nijbeets bezuiden het Alddjip,Gersloot, Luxwoude, Nieuwehorne, Oudehorne, Bontebok,Jubbega, Hoornsterzwaag, Oldeberkoop en een deel van Nijeberkoop. 

Kerk 'Christus Licht der wereld'
Compagnonsstrjitte 102A
8401 RV Gorredijk

Secretariaat
Mailadres secretariaat: parochie.gorredijk@gmail.com
Thea van den Tweel is aanwezig op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur.
Bankrekeningnummer: NL67RABO0117071544

 
 
Vieringen
Elke zondag is er om 9.30 uur een viering in onze kerk. Na de viering is iedereen van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken in 't Zaaltje. Daarnaast is er op de eerste, tweede en vierde donderdag van de maand om 9.30 uur een viering. Op de tweede donderdag van de maand is er na de viering gelegenheid tot het dinken van een kopje koffie of thee.
 
Sacramenten
Meer informatie over het Doopsel, huwelijk of ziekenzalving vindt u hier
 
Locatieraad
Obe Brandsma   Cees Bosma             Margreet Visser
                                  
          Rianne Schimmel 1a     
 Voorzitter
 Obe Brandsma
 0513-465614
  Budgethouder en
  beheer gebouwen
  Cees Bosma
  tel. 0513-461901
 Oecumene en
 geloofsverdieping
 Margreet Visser
 tel. 0513-462944

Lid
Rianne Schimmel
06-40060766

 

 

 

 Riky Jeeninga a  Hans van Rossum  Klaske de Vries a    

  Lid
  Riky Jeeninga
  tel. 0513-571763

 

 

 

  Lid 
  Hans van Rossum
  tel. 06-15045803

 Auditor Secretaris        
 Klaske de Vries
 tel. 0516-481305