blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

   
   


Onze geloofsgemeenschap van Gorredijk draagt de naam Sint Paulus en omvat een aantal plaatsen in de gemeenten Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf. Het zijn de dorpen Gorredijk, Langezwaag, Jonkerslan, Terwispel, Lippenhuizen, Wijnjewoude, Hemrik, Tijnje, Nijbeets bezuiden het Alddjip,Gersloot, Luxwoude, Nieuwehorne, Oudehorne, Bontebok,Jubbega, Hoornsterzwaag, Oldeberkoop en een deel van Nijeberkoop.

Kerk 'Christus Licht der wereld'
Compagnonsstrjitte 102A
8401 RV Gorredijk

Secretariaat
Mailadres secretariaat: parochie.gorredijk@gmail.com
Bankrekeningnummer: NL67RABO0117071544 

Vieringen
Ieder weekend is er in onze kerk een viering. Meestal is dat op zondag om 9.00 uur, maar zo nu en dan is de viering op zaterdagavond om 19.00 uur. Op donderdagochtend is er om 9.00 uur, bij toerbeurt verdeeld over de verschillende locaties, een viering. Op het tabblad 'Vieringenrooster' staat vermeld waar de vieringen in onze parochie plaatsvinden en voor onze locatie staat dat ook op het tabblad 'Agenda'. 
 
Sacramenten
Meer informatie over het Doopsel, huwelijk of ziekenzalving vindt u hier
 
Locatieraad
Daan van Dijk website formaat                           Cees Bosma       Jos Droogh klein                      

 Voorzitter
 Daan van Dijk
 tel. 06-38666036                                 

  Budgethouder en  beheer gebouwen 
  Cees Bosma  
  tel. 0513-461901

Lid
 
Jos Droogh 

 tel. 06-23766882

 

 

 

 

Hans van Rossum  Hans Hollander a       

  Lid 
 
Hans van Rossum
  tel. 06-15045803

 

 

 

 Secretaris        
 Hans Hollander