blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

 Geschiedenis van de Sint Paulusgeloofsgemeenschap

kloosters in Friesland kleinIn de Middeleeuwen moet Friesland zo ongeveer het meest katholieke deel van de Nederlanden zijn geweest. In de 11e en de 12e eeuw telt het ongeveer 50 kloosters en 350 parochies, die in die tijd staties worden genoemd. Tijdens de reformatie neemt dat aantal snel af en als er in 1580 een verbod komt op openbare Rooms Katholieke erediensten, blijven er uiteindelijk nog maar 30 parochies over. Ook in de tijd van het opkomende socialisme, dat de grotendeels zeer arme bevolking erg aanspreekt, neemt het aantal buitenkerkelijke mensen enorm toe.

In "de Vlecke" De Gordijk, die rond 1630 ontstaat, komt een protestantse kerk, waarvoor in 1683 door 's lands Staten aan de ingezetenen vrijheid wordt gegeven een eigen prediker te beroepen, 'met toezegging van een jaarlijks inkomen van 100 dukatons uit 's lands kas'. De weinige katholieken die er dan zijn, kunnen terecht bij pater Laurentius ofm. die rond 1635 vanuit Heerenveen werkt in Terwispel, Beets, Hemrik, Langezwaag en Kortezwaag. 006 klein

In 1933 wordt in Drachten het klooster van de  Franciscaanse Minderbroeders gesticht, met het doel zich te richten op de Friese Wouden. En in 1952 draagt Pater Firmatus van Rijn ofm. de Heilige Mis op bij de familie Comans aan de Langewal te Gorredijk voor de repatrianten uit Indië, die werden opgevangen in wat nu 'Hotel Lindenhof' is. Van een kerk of kapel was toen nog geen sprake.  

De gemeenschap in Gorredijk wordt in 1956 een vaste statie. Daartoe wordt het pakhuis van de familie v.d. Vegt aan de Brouwerswal gehuurd als kerkruimte. Dit is het begin van de uiteindelijke vorming van de parochie waaruit onze geloofsgemeenschap voortkomt.
In 1957 wordt de statie Gorredijk een 'úthof' van het franciscaner klooster in Drachten. De gemeenschap en de kapel in het pakhuis krijgen Sint Paulus als patroon.

Op 7 december 1961 wordt de úthof verheven tot rectoraat van de parochie Heerenveen en in 1966 verheft de bisschop de gemeenschap tot Parochie-vicarie. Pater Beda Lemmens ofm. wordt tot vicaris benoemd. Onder zijn leiding wordt nog in datzelfde jaar begonnen aan de bouw van een parochiekerk. De 220 kleinmanier waarop hij veel voorwerpen die onze kerk nu nog sieren bij elkaar heeft gehaald, worden nu nog kleurrijke verhalen verteld. Met een respectvolle knipoog naar het 'Roomse verleden' wordt het kruis in de altaarwand gemaakt van kloostermoppen van de verdwenen middeleeuwse kerk van Langezwaag. Op 26 augustus 1967 wordt de kerk onder grote belangstelling in gebruik genomen. Bij de de inwijding door Mgr. Nierman krijgt de nieuwe kerk de naam 'Christus, licht der wereld'.

In 1970 volgt pater Leo van Ulden ofm. volgt pater Lemmens op. Onder hem komt de vicarie tot verdere bloei. Ook aan het kerkgebouw wordt gewerkt. In 1970 worden drie gebrandschilderde ramen uit het inmiddels gesloten franciscaner in Drachten aangekocht en boven het altaar aangebracht. In 1973 wordt er een pijporgel geplaatst en in 1975 wordt de kerk met medewerking van veel parochianen van een de klokkestoel voorzien. Deze prachtige klokkenstoel is ook nu nog beeldbepalend voor de buurt waarin de kerk staat. spandoek 1a

In 1977 wordt de vicarie officieel een parochie. Wederom een mijlpaal in de geschiedenis van onze geloofsgemeenschap!

Pater Van Ulden vertrekt in 1983 naar Sneek. Tussen de parochies Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied wordt dan een samenwerkingsverband geschapen (G.O.Z.). Voor deze drie parochies worden een priester en een pastoraal werkster aangesteld. In de Sint Paulusparochie doet pastor Margret Dekker, zuster van de orde van de Kleine zusters van Sint Josef,  haar intrede. Dat is even wennen voor de parochianen die tot dan altijd 'mijnheer pastoor' hadden gezegd. Op 18 september 2005 wordt het samenwerkingsverband uitgebreid met de parochie van Drachten (G.O.Z.D.).

Op 24 januari gaat de Paulusparochie op in de parochie van de Heilige Clara en gaat verder onder de naam Sint Paulus Geloofsgemeenschap.

De geschiedenis van onze geloofsgemeenschap staat op een prachtige manier beschreven in het boek 'LANGS DE VAART VAN GORREDIJK - geschiedenis van de Sint Paulusparochie van 1952 tot 2012' geschreven door oud-parochiaan Henk van Eupen.

 

ENKELE PRACHTIGE PLAATJES UIT DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP 

    

 

 

 

 

 

 

 

                   

1953 winkelpand met eerste kerkzaal     

  1953 Sinterklaas  
   1953 Winkelpand waar de eerste
kapel werd ingericht
1953 Sinterklaas! De "kleintjes' op deze foto zijn
inmiddels de 60 gepasseerd...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koffiedrinken 1954   02a 
  1954 Koffiedrinken na de viering in het
pakhuis aan de Brouwerswal. Net zo
gezellig als nu in 't Zaaltje.
1967 Pater Beda Lemmens ofm. bij de
inwijding van de nieuwe kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding5 a 

Afbeelding9 a
  1967 De oudste parochiaan, de 91 jarige
heer H. Bouma legt de Eerste steen.
1974 De klokken 'Carolus' en 'Anna'
arriveren in Gorredijk