blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Tarieven
Hierbij een toelichting op de tarieven van de dienstverlening welke vanuit de parochie Heilige Clara van Assisi plaats vinden. Deze tarieven zijn in samenwerking met de besturen vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat de dienstverlening kosten neutraal is om een financieel vitale parochie te hebben en te behouden.
Besloten is om de tarieven voor parochianen die jaarlijks deelnemen aan de actie Kerkbalans of jaarlijks (maandelijks) een financiële bijdrage geven, los te koppelen van parochianen die daar geen invulling aan geven.
 
Toelichting
De bijdrage voor de Eerste communie en Vormsel is voor de kosten van studiemateriaal.
Voor een huwelijk worden door de pastor diverse gesprekken gevoerd met het toekomstig bruidspaar. Tevens wordt het kerkgebouw gebruikt (bloemversiering, altaar benodigdheden, inzet van koor, trouwkaars en Bijbel).
Bij overlijden wordt er door de pastor, ter voorbereiding van de uitvaart, met de familie overlegd omtrent de inhoudt van de uitvaart. De verkregen informatie dient als voorbereiding en invulling van de liturgie welke geschreven wordt naar de specifieke wensen van de familieleden.
 
Overige kosten
 • Altaar benodigdheden
 • 6 intenties
 • Gebruik van de kerk
 • Muzikale ondersteuning van het koor
 • Herinneringsteken
 • Bloemversiering
 • Uitvaart
Tarieven voor parochianen die financieel deelnemen,  *die niet financieel deelnemen  
 • Doop - vrije gift
 • Eerste H. Communie € 25,00
 • Vormsel € 35,00
 • Huwelijk € 600,00 - € 600,00*
 • Uitvaart met viering vanuit de kerk € 600,00 - € 800,00*
 • Uitvaart alleen crematorium € 400,00 - € 550,00*
 • Uitvaart alleen bij graf € 300,00 - € 400,00*
 • Jubileum vieringen tijdens een reguliere viering €0,-  € 200,00*
 • Jubileumviering op een ander tijdstip € 400,00 - € 500,00*
 • Misintenties bij Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart + twee reguliere vieringen (familie intenties) € 12,50

De parochie heeft een begraafplaats bij de H. Andreas kerk in Zorgvlied. Tarieven per 1 januari 2023:

 • Grafrecht enkel graf voor 20 jaar: €700,00
 • Verlenging voor 10 jaar €350,00
 • Grafrecht dubbel graf voor volwassenen is vervallen
 • Grafrecht dubbelgraf verlening voor 10 jaar €700,00
 • Grafrecht etagegraf voor 20 jaar 1050,00
 • Verlenging voor 10 jaar €525,00
 • Grafrecht kindergraf voor 20 jaar €350,00
 • Verlenging voor 10 jaar €175,00
 • Recht voor het bijzetten van een urn in graf of Urnplaats voor 20 jaar €350,00 voor 10 jaar €175,00

De kosten van het delven van de graven zijn voor rekening van de rechthebbende(n) en dienen rechtstreeks aan de grafdelver te worden betaald. 

Wij zijn er van overtuigd dat er een juiste balans bestaat tussen de kosten van de dienstverlening en de zorg die er verleend wordt. 

Het parochiebestuur
 
Uw Bijdrage
Het onderhoud van de kerken kost geld en het werk van het pastores team ook. Voor de instandhouding van onze parochie zijn we voor het grootste deel afhankelijk van giften van onze parochianen. De parochie wordt niet gefinancierd door de paus of de bisschop, maar is afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. De parochie is zelf verantwoordelijk voor zijn financiën en dat valt niet altijd mee. U bent vrij om naar vermogen bij te dragen en we zijn dankbaar voor elke bijdrage. 

Mogelijkheden
Naast een maandelijkse vaste bijdrage brengen we ook de mogelijkheid van legaten, erfstelling en schenkingen onder uw aandacht. In een testament kunt u laten opnemen dat u (een deel van) de erfenis na wilt laten aan uw parochie door middel van een legaat of u kunt met een erfstelling naast uw familie ook uw parochie tot mede-erfgenaam benoemen. Ook is het mogelijk schenkingen te doen tijdens uw leven. Door uw bijdrage vast te leggen in een akte van Schenking bij de notaris voor minimaal vijf jaar hebt u zelfs extra belastingvoordeel.

Periodieke schenking
Een periodieke schenking is een gift aan de kerk die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag schenken. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan de kerk betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt. Bij werkloosheid en overlijden stopt deze verplichting.

Wat zijn de voordelen voor u?
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terug ontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

 • Minder belasting betalen doordat u schenkt
 • Meer schenken zonder dat het u meer kost 

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen. Dit voordeel kan oplopen tot 52%.  

Wat zijn de voordelen voor de kerk?
Voordeel voor de kerk is dat, met uw steun, vertrouwen en financiële middelen, doelstellingen bereikt kunnen worden zoals ouderenwerk, jeugdwerk, onderhoud gebouwen enz. enz. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan de kerk op een groter bedrag rekenen, terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regel ik een periodieke schenking?
Wilt u de kerk steunen met een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst is met deze mail mee gestuurd. U moet eerst de schenkingsovereenkomst zelf tekenen en laten tekenen, voordat u het bedrag overmaakt. Deze schenkingsovereenkomst kunt u geven aan de penningmeester van uw locatie. Hij regelt het verder en dan krijgt u uw deel van de overeenkomst weer terug als bewijs. Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt bij hem terecht. Het bewijs van de overeenkomst moet u wel bewaren.

Voorbeeld
U verdient € 30.000,- bruto per jaar. Dan betaalt u in 2017 over de laatste €10.000,- 40,4 % belasting. (Over het overige 36,55%)
Stel u wilt €300,- aan de kerk schenken. Dan kunt u dit bedrag niet van de belasting af trekken als u geen papieren schenkings- overeenkomst hebt. Dus u betaalt het belasting bedrag over uw volledige inkomen.(over €30.000,-). Als u een schenkingsovereenkomst hebt, dan wordt er 300,- van uw inkomen af getrokken en betaalt u € 121,20 (40,4% van 300,-) minder belasting (dus over 29.700,-)

Het is mogelijk ook dit voordeel aan de kerk te schenken. U betaalt dan € 300,- maar de kerk ontvangt € 421,20 van u. U moet dan op uw papier invullen dat u € 421,20 schenkt.  Het voert te ver om uit te leggen dat u dan nog meer belasting voordeel hebt, n.l. 40,4 % van 421,20.
Maar de conclusie is, dat als u toch al van plan bent 5 jaar een bedrag aan de kerk te schenken dit veel voordeliger is met een schenkingsovereenkomst.  En we hopen dat u het geld, dat u hierdoor minder aan de belasting betaalt, over hebt voor de kerk. Wij willen onze kerken en pastores graag behouden en met wat minder parochianen zullen we met elkaar naar oplossingen moeten zoeken om dit te bewerkstelligen.

Voor AOW- ers gelden andere belastingtarieven.

Wilt u weten welke tarieven voor u gelden ga dan naar de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl
vul rechts bovenaan in de zoekmachine in: belastingtarieven 2017 en klik aan: belastingtarieven wijzigen.

Van de overeenkomst periodieke gift in geld (bijlage) moet u de eerste 4 pagina’s uitdraaien. De laatste 2 pagina’s zijn om door te lezen.

Klik op overeenkomst periodieke gift  om deze uit te printen

ANBI / RSIN nummer
Voor iedere ANBI geldt de plicht bepaalde voorgeschreven gegevens te publiceren. Hierdoor kunnen schenkers en de fiscus daarvan kennis nemen. Deze gegevens vindt u overzichtelijk gegroepeerd op een speciale ANBI-website van de RK-Kerk. De website vind u  hier.
 
De Heilige Clara van Assisi parochie is bij de Belastingdienst bekend onder het RSIN nummer: 824296485. Dit nummer moet opgegeven worden in een periodieke gift overeenkomst en bij uw belastingaangifte (indien u een overeenkomst heeft afgesloten).