blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Wij zijn de katholieke geloofsgemeenschap van Drachten en omstreken en onderdeel van de H. Clara van Assisi parochie.
Onze kerk en geloofsgemeenschap draagt de naam 'De Goddelijke Verlosser' en is gevestigd in Drachten met parochianen verspreid in een groot aantal plaatsen in verschillende gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradeel, Marum en Grootegast (Gr.) 
 
RK Kerk De Goddelijke verlosser
Pier Panderstraat 1
9203 SG Drachten
tel. kerk: 0512-521085
Secretariaat: Postbus 183, 9200 AD, Drachten
email: secrdrachten@claravanassisi.nl
 
Vieringen
Elke zondag om 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur volgens rooster.
Elke zondag is er een kinderwoorddienst in een gezamenlijke groep. Na de zondagviering bent u van harte welkom om een kopje koffie te drinken in de Parochiezaal. De viering op zaterdagavond is in de de Blauwe Zaal.
 
Koorzang
Het Parochiekoor zingt in principe altijd de eerste en derde zondag van de maand. De Cantorgroep zingt de tweede zondag. De vierde en soms een vijfde zondag van de maand is er geen koorzang.
 
Weekdagen
Op vrijdagochtend is er een eenvoudige, niet-gezongen eucharistieviering. Na de viering wordt de Rozenkrans gebeden. Aanvang 9.30 uur in de Blauwe Zaal. Iedereen is welkom op deze viering.
 
Vervoer
Voor mensen die graag naar de kerk willen in het weekend en niet over eigen vervoer beschikken is het mogelijk gehaald en gebracht te worden. Men kan (graag tijdig) contact opnemen met Jeltje de Jong 0512 - 511 024.
 
Sacramenten

Meer informatie over het Doopsel, huwelijk of ziekenzalving vindt u hier

Locatieraad
Naast het parochiebestuur heeft locatie Drachten een locatieraad. De locatieraad is een groep parochianen die én de praktische gang van zaken op de locatie coördineert én vanuit een pastorale insteek, oog en oor is van de plaatselijke geloofsgemeenschap en aandacht heeft voor het welzijn van de parochianen: individueel en in groepen.

2016 WIM VENEMA Vice voorzitter

 

    2013 SIMON SEERDEN Kosters
Voorzitter Wim Venema
  Secretaris Sietse van der Hoek
  Budgethouder Simon Seerden
 vzdrachten@claravanassisi.nl    
  seerden3@hetnet.nl
 0512-539114        0512-511126
   
2013 ANDRE KAMSMA   DSC 0308-1

 

 

  2017 DOROTA GRZESIK Bestuurslid
Lid Andre  Kamsma
  Lid Ymkje Veltman
   Lid Dorota Grzesik
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rondom de kerk is er voldoende parkeergelegenheid. De parkeerplaatsen op het kerkplein zijn alleen bestemd voor bezoekers die slecht ter been zijn en voor mensen die zieken of ouderen naar de kerk brengen. (alleen op zondag is er ontheffing van de parkeervergunning. U mag wel bezoekers afzetten op het kerkplein en elders parkeren.

Kerk DE Goddelijke Verlosser
RK Kerk De Goddelijke Verlosser
 

Bewaren