blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

De parochie is door fusie tot stand gekomen in januari 2016. De parochies Sint Paulus Gorredijk, De Heer Die Wederkomt Oosterwolde, de Goddelijke Verlosser Drachten en de H. Andreas Zorgvlied zijn samengevoegd tot één grote rooms-katholieke parochie: de H. Clara van Assisi parochie. Eén parochie met vier geloofsgemeenschappen en vier kerken. De namen van de kerken zijn behouden.

De parochie heeft een wezenlijk andere samenhang dan parochies in een stad, vooral door de dorpsgemeenschappen en het grote parochiegebied. Gezien de Franciscaanse wortels in deze regio is de parochie vernoemd naar de Heilige Clara van Assisi.

Patroonheilige

Clara van Assisi was een navolgster van Sint Franciscus van Assisi. Zij was van adellijke afkomst maar gaf al haar aardse rijkdom op om, in de geest van Franciscus, in radicale armoede te leven. De orde die zij stichtte werd bekend als die van de Clarissen. Zij was de eerste vrouw die zelf een kloosterregel schreef. Zij werd in 1255, twee jaar na haar overlijden, door paus Alexander IV heilig verklaard. De rooms-katholieke kerk gedenkt haar op 11 augustus.

Voor meer informatie zie Encyclopedie en Clarissen

Pastoraal team
                 
Pastoor J.J.G. Tolboom
Pastoor Koos Tolboom werd op 14 november 1965 geboren in de buurtschap Zuidhorn te Elsloo. Na de Lagere School in Boijl heeft hij de middelbare school gevolgd in Steenwijk. Daarna is hij theologie gaan studeren in Utrecht, waar hij zich op het priesterschap voorbereidde. De eerste pastorale benoeming was in de parochies Wolvega, Steggerda en Frederiksoord, waar hij zeven jaar pastoraal actief is geweest. Daarna volgde een pastoorsbenoeming in de parochies Hoogeveen, Meppel en Beilen. Deze periode heeft tien jaar geduurd. Toen volgde een benoeming in Assen, Roden en Zuidlaren, waar hij de fusie van de drie parochies tot één grote Franciscusparochie mee hielp voorbereiden. Met ingang van 1 september 2020 is hij pastoor van de H. Clara van Assisi parochie. Hij woont in de pastorie van Gorredijk.

Tel.nr.: 0513-461621 Email: j.j.g.tolboom@home.nl

Portret K Tolboom parochieblad Clara 2

 

Pastor S. Terwisscha van Scheltinga-Burri
Susanna Terwisscha van Scheltinga-Burri is pastoraal werkster. Zij is geboren op 20 januari 1973 in Bauma, Zwitserland. Na haar studie als voedingsmiddelentechnoloog ging zij aan de slag bij Nestlé. Daar ontmoette zij Zwerus, een Fries, met wie zij in 2001 trouwde en zich in Nederland vestigde.
Als jongere was Susanna al actief in haar parochie en dat kreeg haar vervolg met de komst van de kinderen. De ziekte en het overlijden van haar man Zwerus was een kantelpunt. In 2016 heeft Susanna Terwisscha de studie theologie opgepakt aan de Tilburg University of Catholic Theology in Utrecht. Na het afronden van de Bachelor en de Master is zij in de zomer van 2023 afgestudeerd. In haar afstudeerthesis deed zij onderzoek naar het belang van zegen en zegeningen in de huidige tijd. Een boeiend onderwerp waar nog lang niet alles over is gezegd. Sinds 1 december 2023 is Susanna Terwisscha werkzaam in de H. Clara van Assisi parochie.

Tel: 06- 15436727 Email: susannaterwisscha@gmail.com

20231217 161221

Logo  

De vier persologonen staan voor de vier parochies die tezamen het geheel vormen.
Zij zijn gecentreerd rondom een duidelijk centrum, een witte, ronde vorm die verwijst naar het Allerheiligste, het heilig brood, het lichaam van Jezus. Het logo doet dan ook denken aan een monstrans.
De vier personen hebben de vorm van lelie’s; de lelie is één van de symbolen voor de H. Clara, symbool van maagdelijkheid. Het logo in zijn geheel vormt een kruis, door de vier elementen. De specifieke plaatsing van de vier personen, de posities van de hoofden, is bepaald aan de hand van geografische ligging van de vier parochies. Als u het logo over de kaart legt (op de juiste grootte), vallen de hoofden op de vier plaatsen op de kaart.

Bisdom

Onze parochie behoort tot het bisdom Groningen - Leeuwarden. Het bisdom telt twintig parochies en twee vicariaten; vicariaat Friesland-Noordoostpolder en vicariaat Groningen -  Drenthe. Het bisdom Groningen-Leeuwarden strekt zich uit over het noorden van ons land en omvat de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, de Noordoostpolder en de Waddeneilanden (uitgezonderd Texel). Qua oppervlakte is het bisdom Groningen-Leeuwarden een van de grootste bisdommen van ons land. Wat betreft het aantal katholieken is het verreweg het kleinste. Er wonen volgens de laatste cijfers bijna 115.000 katholieken in het bisdom.

Vicariaat Friesland-Noordoostpolder
De Deel 22 8302 EK Emmeloord
0527 – 23 99 45

Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79 9711 BG Groningen
050 - 406 5888

Voor alle bisdomberichten zie Bisdom Leeuwarden Groningen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren