blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

pastores team
 
Pastor Maurits Damsté
Eerst-aanspreekbare pastor voor de geloofsgemeenschap Oosterwolde en Gorredijk.
0513-461621, mauritsdamste@hotmail.com
Maandag vrij

Pastor Neeltsje Bouma
Eerst-aanspreekbare pastor voor de geloofsgemeenschap Drachten en Zorgvlied
0511-705336, pastorbouma@hethogenoorden.nl
Maandag en vrijdag vrij
 

Noodtelefoon pastoraal team 0512-512340  
Als u dringend een pastor nodig hebt, kunt u via de noodtelefoon altijd de 'pastor van dienst' bereiken.
Onder dringende gevallen wordt verstaan: ziekenzalving of -zegen, overlijden, nooddoop en crisissituaties.
In geval van overlijden doet de dienstdoende pastor de uitvaart.
Voor de overige situatie zal de 'pastor van dienst' ervoor zorgen dat u verder geholpen wordt.

 

Zie voor Sacramenten onder; Home: Katholiek


Centraal secretariaat en correspondentieadres
H. Clara van Assisi parochie
Postbus 183, 9200 AD Drachten
e-mail centraal secretariaat: secretariaat@claravanassisi.nl

Drachten
Postbus 183, 9200 AD Drachten
email secretariaat Drachten: secrdrachten@claravanassisi.nl

Gorredijk
Compagnonstrjitte 102A 8401 RV Gorredijk
Zitting secretariaat elke donderdag van 9.00-11.00 uur en via 0513-461621
email secretariaat Gorredijk: parochie.gorredijk@gmail.com

Oosterwolde
Quadoelenweg 3, 8431 LM Oosterwolde
Zitting secretariaat elke woensdag van 9.00-11.00 uur en via 0516-512582
email secretariaat Oosterwolde: rk.kerk@home.n

Zorgvlied
Albert Kleinhoven, Doldersumsestraat 18, 8392 MR Boijl
telefoon 0561-421387
email secretariaat Zorgvlied: secrzorgvlied@claravanassisi.nl