blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Bemoediging

  

 

  

 

14e zondag door het jaar A

 

 

 

Beste mensen, dierbare parochianen, 

Vanmorgen (3 juli) werd mijn aandacht getrokken door de volgende kop in het dagblad Trouw: Onze vrijheden in een nieuw daglicht door Bijbelse wijsheden 

Onze vrijheid staat sinds dit voorjaar nogal onder druk door het Coronavirus. Aanvankelijk was alles duidelijk; er werd een intelligente lockdown afgekondigd en iedereen begreep de noodzaak daarvan. Langzamerhand, nu de regelgeving gaandeweg meer versoepeld wordt, worden we geconfronteerd met de verschillen in wat wel en niet mag. Dat geeft een naar gevoel van beperkt worden. Dat ervaar ik ook in mijn pastorale werk. 

In het genoemde artikel wordt gewezen op de betekenis van vrijheid in de Bijbel. 

In de Nieuwe Bijbelvertaling komt het woord ‘vrijheid’ 67 keer voor en 225 maal wordt er gesproken over bevrijden en bevrijding van onrecht en onderdrukking. 

Hoe kun je nu met al die beperkingen toch vrijheid ervaren? 

“De Bijbel zet ons niet op slot, maar nodigt ons uit de vrijheid goed te gebruiken”, zegt de voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Pieter Siebe, die opmerkt dat vrijheid in de Bijbel niet bedoeld is als ondersteuning van ‘eigen egoïsme’, maar samengaat met verantwoordelijkheid. 

Het Bijbelgenootschap komt nu met een gratis boekje, getiteld ‘Vrij. Bijbelse inspiratie over leven als vrije mensen’, waarin vijf theologen en wetenschappers die Bijbelse vrijheid belichten en is te bestellen via de website: bijbelgenootschap.nl 

Wellicht kan het ons helpen vrede te vinden binnen de beperkingen…

 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-30 

In die tijd sprak Jezus: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, 

omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, 

maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 

Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. 

Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon 

en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. 

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, 

en Ik zal u rust en verlichting schenken. 

Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

 

 

Ter Overweging bij het evangelie 

De moed om te dienen

Niet met wapens en met machtsvertoon

wordt een mens meer mens.

Niet met macht en dwingelandij

komen mensen tot hun recht.

Alleen door de moed om te dienen

wordt een mens zoals hij is bedoeld.

 

Niet met geleerde en abstracte betogen

voegt een mens iets toe aan zijn mens-zijn.

Niet met verboden en geboden

wordt een mens geholpen op zijn levensweg.

Alleen door de moed om te dienen

wordt een mens, mens van God.

 

Niet met niets ontziende wetten

komt een mens op het goede spoor.

Niet met harde maatregelen

wordt iemand een mens van vrede.

Alleen door de moed om te dienen

vindt een mens zijn toekomstweg.

 

Niet met woorden van haat en jaloezie

bereikt een mens zijn levensdoel.

Niet met blikken die doden

komen mensen tot volop leven.

Alleen door de moed om te dienen

wordt een mensenleven waardevol.                   Wim Holterman osfs

 

 

Gebedsintenties

Zolang de beperkingen gelden kunt u geen voorbede schrijven in het intentieboek achter in de kerk; u kunt deze wel aan mij doorgeven of via de u bekende adressen binnen de locaties.

pastorbouma@hethogenoorden.nl of een telefoontje naar mij op 0511 705336 (met gelegenheid in te spreken).

 

Kinderwoorddienst

De komende twee maanden is er geen kinderwoorddienst.

We hopen in september de draad weer op te pakken. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Coronavirus zal dat hopelijk weer gewoon in de kerk zijn.

Eerst gaan we genieten van een mooie zomer, vrij zijn, spelen en genieten van wat is.

 

 

Kerk Open

In Drachten is elke woensdagmiddag de kerk open.

Dat betekent dat u tussen 14.00 en 17.00 naar de kerk kunt komen om even te bidden, te verwijlen in de stilte of een kaarsje aan te steken.

Voor de overige locaties verwijs ik naar de berichtgeving ter plaatse.

Kerk Open   -           Eucharistische Aanbidding

Op woensdagmiddag is er in Drachten van 16.00-16.45 gelegenheid deel te nemen aan de Eucharistische Aanbidding.

Dit vindt plaats in de Blauwe Zaal en hier mogen maximaal 5 personen deelnemen.

Kerk Open   -           Maatregelen.

Vanaf 1 juli mogen we weer met meer mensen bijeen komen.Aangezien de 1,5maatregel nog wel van kracht blijft levert dat voor onze kerkgebouwen niet heel veel op. We zijn blij dat we met ingang van dit weekend weer met elkaar in de kerken kunnen vieren. Ik hoop van harte dat u er gebruik van maakt en dat alle beschikbaar plaatsen gevuld worden.

 

Contact

Hebt u behoefte aan een luisterend oor, een pastoraal gesprek, schroomt u dan niet dit te laten weten. pastorbouma@hethogenoorden.nl of een telefoontje naar 0511-705336

 

Tot slot

God, woon in onze ogen

en laat ons elkaar zien

als zusters en broeders.

God, woon in ons hart

en laat ons de mensen die onze levensweg kruisen

zorgzaam en bemoedigend nabij zijn.

God, woon in onze geloofsgemeenschap

en laat ons groeien in geloof, hoop en liefde.

God, woon in deze wereld

en breng mensen In beweging

opdat ze uw vrede concreet en tastbaar maken.

Heer, onze God,

wees ons steeds nabij

op onze weg door het leven.

Jean Paul Pinxten

 

Een gezegende zondag! Vrede en alle goeds!

Hartelijke groet in verbondenheid,

Pastor Neeltsje Bouma

Niets geeft meer geluk dan te merken dat je iets kunt betekenen voor een ander..

  

 

Claranieuws

zondag-28-juni           14e zondag door het jaar A       Beste mensen, dierbare parochianen,  Vanmorgen...
kerkelijk-leven-op-1-5-meterHier kunt u het protocol lezen dat voor iedereen geldt die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw...
eucharistieviering-bonifatiusdag Bisschop Van den Hout voorganger bij Bonifatius herdenking in Dokkum Zondagmorgen 14 juni  was de eucharistieviering in Dokkum ter gelegenheid van...
nieuwe-pastoor   Leest u hier de brief van het bisdom over de benoeming van pastoor J.J. G. Tolboom als nieuwe pastoor van onze...
het-levensverhaal-van-clara-van-assisi Peter Vermaat, dichter-verteller en eindredacteur Franciscaans Leven vertelt over het leven van Clara van Assisi
pastoraal-beleidsplanHier kunt het Pastoraal Beleidsplan van de H. Clara van Assisi parochie lezen.  Missie, doelen en beleid worden beschreven. Op grond van het...
periodieke-schenking-aan-de-kerk Periodiek schenken aan de kerk Een periodieke schenking is een gift aan de kerk die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De...