blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

Gezamenlijke Claraviering op zondag 3 februari in Gorredijk

Het feest van de Opdracht van de Heer berust helemaal op het Bijbelse verhaal uit Lc 2,22-39, waarin Maria en Jozef het kind Jezus naar de tempel brengen. Ze willen daar hun eerstgeboren zoon volgens de voorschriften van de Wet van Mozes op de 40ste dag na zijn geboorte aan God opdragen. Ze ontmoeten er de oude Simeon en de profetes Hanna. Beide figuren worden door Lucas geschetst als vertegenwoordigers van het Oude Verbond, de “armen van geest” die hun vertrouwen in God hebben bewaard. Simeon neemt het kind in zijn armen en herkent Jezus als de Messias, die een licht zal zijn voor alle volken: het Oude en het Nieuwe verbond ontmoeten elkaar.

afbeelding voor parochiemagazin 3-2-2019

“Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie, maar de liefde is de grootste.” Met deze inspirerende, hartverwarmende woorden eindigt de tweede lezing van de Claraviering op 3 februari om 10.00 uur in Gorredijk. De viering staat in het teken van Maria Lichtmis.

Van oudsher is het de gewoonte om op dit feest kaarsen van thuis mee te nemen die tijdens de viering worden gezegend. Dat is ook dit keer het geval. U kunt uw kaarsen in een mandje voor het altaar leggen en ze na de viering, als ze gezegend zijn, thuis weer een plekje geven. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Voor de kinderen is er deze ochtend een kinderwoorddienst en voor de allerkleinsten wordt heel goed gezorgd in de crèche. Het wordt een mooie viering, met oeroude gebruiken, veel lichtjes, inspirerende woorden en een overweging met een eigentijds perspectief. U bent van harte welkom!

Tegelijkertijd vieren we het feest van de heilige Martelaar Blasius. Aan zijn feestdag is een bijzondere zegen verbonden -de Blasiuszegen- waarin we God vragen om zijn zegen over ons leven en onze gezondheid. Na viering is er gelegenheid deze zegen te ontvangen.

blasius

Claranieuws

column-bisschop-4  Met de jongeren op Ameland  Van 25 tot en met 27 januari was ik samen met mgr. Van den Hende en een aantal priesters en diakens bij het...
organistendagOrganistendag door SGGL Zaterdag 9 maart 2019 Zaterdag 9 maart 2019 organiseert de Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius haar jaarlijkse...
diocesane-retraite-amos Het bijbelboek Amos behoort bij de zogenaamde kleine profeten. Amos is een schapenfokker en vijgenkweker uit Tekoa, in het zuiden, die weggeroepen wordt...
kerkbalans-2019Kerkbalans 2019 Beste parochianen, Het parochiebestuur vraagt uw aandacht voor onderstaande brief en is dankbaar voor elke...
claraviering-maria-lichtmisGezamenlijke Claraviering op zondag 3 februari in Gorredijk Het feest van de Opdracht van de Heer berust helemaal op het Bijbelse verhaal uit Lc 2,22-39,...
stille-omgang-2019 Stille Omgang 2019; vieren, ontmoeten, bezinning en verdieping! In de nacht van 16 op 17 maart 2019 gaan wij het Mirakel van Amsterdam (1345) herdenken...
ontmoetingsdag-2 Ontmoetingsdag in Sappemeer voor mensen, die hun partner hebben verloren De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden...
bisschop-start-bonifatius-academie Bisschop start Bonifatius Academie Onder de vlag Bonifatius Academie gaan vanaf februari 2019 kadercursussen voor vrijwilligers en leken-gelovigen in...
eucharistische-aanbidding-2 Op elke eerste zondag van de maand van 19.00 uur tot 21.00 uur is er een Eucharistische Aanbidding in de Blauwe Zaal van de Goddelijke Verlosser...
in-gesprek-gaan-over Bezinning rond het boek ‘Ik was vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen’. De bekende Benedictijner monnik Anselm Grün heeft een boek over...
family-tour-met-de-bisschop Bisschop Ron van den  Hout nodigt gezinnen uit voor de eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en persoonlijke ontmoeting. Zondag 3...
pastoraal-beleidsplanHier kunt het Pastoraal Beleidsplan van de H. Clara van Assisi parochie lezen.  Missie, doelen en beleid worden beschreven. Op grond van het...
periodieke-schenking-aan-de-kerk Periodiek schenken aan de kerk Een periodieke schenking is een gift aan de kerk die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De...