blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

                    2023 SUSAN EN KOOS 01

 

Wij zijn een hechte en veelkleurige katholieke gemeenschap, die bestaat uit vier kerklocaties, ieder met een eigen identiteit. Een open katholieke en missionaire kerk, die uitstraling en aantrekkingskracht heeft, niet alleen voor de gelovigen die de weg naar de kerk weten te vinden, maar ook voor hen die op wat voor manier dan ook buiten beeld zijn geraakt.

De parochie van de heilige Clara van Assisi is een gemeenschap die het vuur van het geloof in Jezus Christus brandend weet te houden en uitdraagt in daden van naastenliefde aan de wereld. Wij laten ons inspireren door Jezus’ dienende voorbeeld. Wij willen samen een parochie vormen die viert, leert, troost, bemoedigt, steunt en uitdaagt; een geloofsgemeenschap waar alle generaties, rassen en talen zich thuis voelen.

De parochie is uitgestrekt met vier kerken in Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Wees welkom in één van onze kerken. Kijk voor een viering bij het vieringenrooster. Wij nodigen u van harte uit om deze te bezoeken. Deze zijn voor iedereen van goede wil toegankelijk: katholiek, protestant, gelovig, niet gelovig. Iedereen is welkom en voel u thuis. Wij kijken ernaar uit, u te ontmoeten.

Rooms-katholieke parochie Heilige Clara van Assisi