blokmenu drachten-v2blokmenu gorredijk-v2blokmenu oosterwolde-v2blokmenu zorgvlied-v2

2024 081 1

Wij zijn een hechte en veelkleurige katholieke parochie die is ontstaan uit de vier parochies van Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Deze vier oude parochies leven in de H. Clara van Assisiparochie verder als lokale geloofsgemeenschappen met ieder een eigen vierlocatie, ieder met een eigen identiteit.

We zijn een open katholieke en missionaire kerk niet alleen voor de gelovigen die de weg naar de kerk weten te vinden, maar ook voor hen die op wat voor manier dan ook buiten beeld zijn geraakt.

De parochie is een gemeenschap die het vuur van het geloof in Jezus Christus brandend weet te houden en uitdraagt in daden van naastenliefde aan de wereld. Wij laten ons inspireren door Jezus’ dienende voorbeeld. Wij willen samen een parochie vormen die viert, leert, troost, bemoedigt, steunt en uitdaagt; een geloofsgemeenschap waar alle generaties, rassen en talen zich thuis voelen.

De parochie is uitgestrekt met vier kerken in Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Wees welkom en kijk voor een viering bij het vieringenrooster. Wij nodigen u van harte uit om deze te bezoeken. Ze zijn voor iedereen van goede wil toegankelijk: katholiek, protestant, gelovig, niet gelovig. Iedereen is welkom en voel u thuis in een van onze kerken!

RK locatie Drachten De Goddelijke Verlosser
Pier Panderstraat 1
9203 SG Drachten
 
RK locatie Gorredijk Sint Paulus
Compagnonsstrjitte 102A
8401 RV Gorredijk
 
RK locatie Oosterwolde De Heer Die Wederkomt
Quadoelenweg 4
8431 LM Oosterwolde
 
RK locatie Zorgvlied Heilige Andreas
Dorpsstraat 31
8437 PA Zorgvlied